Временни специалисти за трайно качество.

Нашите специалисти оказват временна подкрепа и осигуряват трайно добро качество в секторите електротехника, строителна електротехника, съоръжения и инсталации, както и газо- и водоснабдяване и отопление/санитарни съоръжения

 Нашите отрасли

Електричество и електротехника

Инсталиране, полагане на тръби и кабели и окончателен монтаж

Строителна електротехника, съоръжения и инсталации

Разпределителни табла до комуникационно оборудване

Газо- и водоснабдителни инсталации

Монтаж, поддръжка и ремонт

Отопление/ санитарни съоръжения

Монтаж, отстраняване на неизправности и поддръжка

Търсите си работа? Кандидатствайте още сега!

Станете част от нашия екип

Екипът ни се състои от служители, наети от цяла Европа и работи на строителни обекти в Германия за утвърдени немски компании.

Ние подкрепяме съвместно нашите клиенти, като им осигуряваме помощта на подходящи специалисти, изпълнители и помощен персонал.

Свържете се с нас и станете част от нашия екип! Прегледайте нашите предложения за работа на страницата с вакантните длъжности и се запознайте с нашите услуги за служители.

Можете да разчитате на справедливо заплащане, сигурно работно място и прекрасни колеги.

Влезте в контакт:

+49 (0) 721 560 47 650

Вашето лице за контакти:

Thorsten Apelt

Управляващ съдружник

Торстен Апелт създава компанията и заедно с екипа си за последните 15 години я утвърждава като надежден доставчик на услуги по набиране на персонал. Той е лицето за контакти с клиентите и партньорите.

ЗА КОНТАКТИ:

Телефон +49 (0) 721 560 47 650
ta@europersonal24.de

Zsofia Santa

Мениджър „Човешки ресурси“

Жофия Шанта е лице за контакти и координация с нашите служители

3А КОНТАКТИ:

Телефон +49 (0) 721 560 47 658
zs@europersonal24.de

Jeanine Nikolaus

Мениджър „Продажби“

Жанин Николаус е лице за контакти с нашите клиенти и намира подходящи решения.

ЗА КОНТАКТИ:

Телефон +49 (0) 721 560 47 651

jn@europersonal24.de

Stefanie Lay

Администратор „Човешки ресурси“

Стефани Лей отговаря за всички административни нужди на нашите служители.

ЗА КОНТАКТИ:

Телефон +49 (0) 721 560 47 650

sl@europersonal24.de

 

Възползвайте се от дългогодишния ни опит 

Ние работим като доставчик на услуги по набиране на персонал и подпомагаме нашите клиенти от различни сектори в строителството от 2005 година

Нашите специалисти в сферата на електрооборудването, електротехниката, строителната електротехника, съоръжения и инсталации, както и на газо- и водоснабдителните инсталации и отоплението/ санитарните съоръжения ще Ви осигурят надеждна подкрепа.

Ние ще Ви подпомогнем с надеждни служители, за да можете да увеличите капацитета си и да спазите Вашите срокове за изпълнение.

Tака ще можете да съобразявате гъвкаво числеността на персонала си според наличния обем на поръчките и да се справяте уверено с тесните места в производството

 

 

 

 

 

 

 

 

Добрите отношения с клиентите и дългосрочните трудови отношения са особено важни за нас.

Чрез нашите атрактивни работни места ние набираме най-добрите квалифицирани специалисти в Европа.

За нас най-важни са доброто отношение и коректното сътрудничество.

Над 15-годишен опит

Над 90 доволни клиенти

 Често задавани въпроси относно временната заетост и др.

Относно посредничеството при набиране на персонал, временното предоставяне на персонал, временната заетост и лизинга на персонал има богата, разнообразна информация и опит. Тук отговаряме на най-важните въпроси.

Не намирате отговор на Вашия въпрос? Моля, свържете се директно с нас.

 

   
 

Какво изобщо означава временна заетост?

Временна заетост означава, че като служител на компания – доставчик на услуги по набиране на персонал (фирма за отдаване на персонал под наем) можете да започнете краткосрочна работа в предприятия, които са нейни клиенти (фирми наематели на персонал). Най-често нуждите от персонал на предприятията клиенти са ограничени по време (напр. през периодите на висока заболеваемост), откъдето идва и наименованието временна заетост. 

Временната заетост винаги ли е ограничена по време?

Изобщо не е така! По правило работите на постоянен договор към фирмата за набиране на персонал и след приключването на едно назначение Ви се възлага ново такова. Така че сте постоянно наети, само сменяте от време на време фирмата клиент, в която работите.     

Кой е моят работодател?

По принцип изпълнителите по временна заетост са назначени на щат. Единствената особеност е: назначението не е в предприятието, в което работят. Трудовият договор се сключва със съответния доставчик на услуги по набиране на персонал, следователно това е компанията – работодател. 

По какво се различават посредничеството при наемане на работа и временното предоставяне на персонал / временната заетост?

Докато целта на посредничеството при наемане на работа е да се осигури постоянна работна позиция на даден служител в определено предприятие, временно наетият служител се използва активно за повече назначения, които са ограничени по време. Тези назначения обаче често водят до прехвърляне на работа в предприятието клиент.

Получавам ли социално осигуряване като временно нает служител?

Като всички служители и временно наетите такива се регистрират в социалното осигуряване и за тях се изплащат всички дължими вноски. За тях са в сила също и условията за право на отпуск, изплащане на работната заплата при заболяване и др., както за всеки друг отрасъл.

Какво е заплащането при временната заетост?

Колективните трудови договори относно тарифните ставки, гарантиращи справедливо заплащане на труда, се прилагат и за временната заетост. В зависимост от отрасъла и сферата на труд са възможни също и надбавки.

Какво е времетраенето на назначението при клиентите?

Това зависи изцяло от клиентите и техните нужди. Назначението може да бъде само за няколко дни, но и за няколко седмици или месеца. Всичко зависи от това, дали се търси работна ръка за кратко време или, например, има дългосрочна нужда от персонал във връзка с даден проект.

Ще ми бъде ли изплащана заплата и за периодите, през които не се работи?

Ако се случи еднократно да не Ви бъде възложена работа от предприятието клиент, Вие, разбира се, ще продължите да получавате заплата. При много доставчици на услуги по набиране на персонал разходите за такива периоди без осигурена работа се покриват от личните картони за отработено време.

Какви квалификации трябва да притежавам?

По принцип по отношение на временната заетост няма ограничения, с изключение на високата готовност за изпълнение на възложената работа, надеждност и известна степен на гъвкавост. Ние намираме подходяща за Вас работа въз основа на Вашите умения и квалификации. Ето защо временната заетост предлага справедлив шанс за работа на всеки един.

Временната заетост само за хора с по-ниска квалификация ли е?

Не, за временна работа се наемат и висококвалифицирани изпълнители. Например, доставчиците на услуги по набиране на персонал наемат и ИТ специалисти или инженери.

Свържете се с нас

Вашето съобщение за нас:

Fiduciastraße 4, D76227 Karlsruhe

+49 (0) 721 560 47 650

mail@europersonal24.de