Odtlačok

Údaje v zmysle § 5 zákona o elektronických

informačných a komunikačných službách

Europersonal24 GmbH
Fiduciastraße 4
D 76227 Karlsruhe

Obchodný register: HRB716661

Registrový súd: Okresný súd Mannheim

V zastúpení: 

Thorsten Apelt

Kontakt

Telefónne číslo: 0721 560 47 650
E-mail: mail@europersonal24.de

 

 

Príslušný licenčný orgán

Agentúra pre prácu Norimberg

Richard-Wagner-Platz 5

90443 Norimberg

IČ DPH

IČ DPH v zmysle § 27 písm. a) zákona o DPH:
DE280095919

Zdroje

Fotky/obrázky/videá na našej webovej stránke pochádzajú z rôznych platforiem. Jednotlivé zdroje:

Video na domovskej stránke:
Kontakt:
Ochrana osobných údajov:
Tím:
Tiráž:
Pracovné ponuky:
Stránka pracovných ponúk:
Všetky osoby z nášho tímu: Micha Roth, Karlsruhe

Riešenie sporov v EÚ

Európska komisia prevádzkuje platformu na riešenie sporov online: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naša e-mailová adresa je uvedená vyššie v tiráži.

 

Riešenie spotrebiteľských sporov/všeobecný zmierovací orgán

Nie sme povinní akceptovať a ani neakceptujeme účasť na zmierovacom konaní pred zmierovacím orgánom pre spotrebiteľské spory.

 

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 ods.1 zákona o elektronických informačných a komunikačných službách zodpovední za náš vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných právnych predpisov. Podľa § 8 až 10 zákona o elektronických informačných a komunikačných službách však nie sme ako poskytovateľ služieb povinní kontrolovať sprostredkované ani uchovávané informácie od tretích osôb a ani podľa okolností kontrolovať, či tieto informácie nenaznačujú protiprávne konanie.
Povinnosť výmazu alebo ukončenia používania informácií podľa všeobecnej právnej úpravy zostáva nedotknutá. Zodpovednosť za uvedené vzniká až od momentu oboznámenia sa s konkrétnym prípadom porušenia práv. Ak sa dozvieme o takomto porušení práv, príslušný obsah okamžite odstránime.

 

Zodpovednosť za prepojenia

Naša ponuka obsahuje prepojenia na internetové stránky tretích strán. Na obsah týchto internetových stránok nemáme žiadny dosah, a preto zaň nemôžeme ani prebrať zodpovednosť. Za obsah prepojených stránok vždy zodpovedá poskytovateľ alebo prevádzkovateľ príslušnej stránky. V čase vytvorenia prepojenia sme skontrolovali, či na týchto stránkach nedochádza k prípadnému porušeniu práv. V čase vytvorenia prepojenia nebol zistený žiadny protiprávny obsah.
Priebežná obsahová kontrola prepojených stránok však bez konkrétnych dôkazov o porušení práv nie je možná. Ak sa dozvieme o porušení práv, takéto prepojenia okamžite odstránime.

 

Autorské práva

Obsah a diela vytvorené a zhotovené prevádzkovateľom na týchto internetových stránkach podliehajú autorskému právu Nemeckej spolkovej republiky. Na rozmnožovanie, spracovávanie, rozširovanie a akékoľvek zhodnocovanie nad rámec autorských práv je potrebný písomný súhlas autora, resp. zhotoviteľa príslušného obsahu alebo diela. Sťahovanie a kopírovanie tejto stránky je povolené len na súkromné, nie na komerčné účely.
V prípade, že autorom obsahu na tejto stránke nie je prevádzkovateľ, budú dodržané autorské práva tretích osôb, a to najmä prostredníctvom jasného vyznačenia obsahu tretích strán. Ak napriek tomu zistíte, že došlo k porušeniu autorského práva, túto skutočnosť nám oznámte. Ak sa dozvieme o porušení práva, bude takýto obsah okamžite odstránený..