Stopka redakcyjna

Informacje na podstawie § 5 TMG

Europersonal24 GmbH
Fiduciastraße 4
D 76227 Karlsruhe

Rejestr handlowy: HRB716661
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Mannheim

Reprezentowana prz
ez: Thorsten Apelt

 

Jak skontaktować się z

Telefon: 0721 560 47 650
E-mail: mail@europersonal24.de

 

Właściwy organ wydający koncesje

Agencja Pracy NorymbergaRi
chard-Wagner-Platz 59
0443 Norymberga

 Identyfikator podatku od sprzedaży.

Numer identyfikacyjny podatku od wartości dodanej zgodnie z sekcją 27 a ustawy o podatku od wartości d
odanej: DE280095919

Odwołania

Używamy zdjęć / obrazów / filmów z różnych platform. Informacje o źródle w szczegóła
ch: Wideo na stronie główn
ej: Konta
kt: Prywatnoś
ć: Zes
pół: Odcisk
: Oferty: S
trona praca:

Wszystkie osoby z naszego zespołu: Micha Roth, Karlsruhe

Rozstrzyganie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się w górnej części odcisku.

 

Rozstrzyganie sporów konsumenckich/Uniwersalny organ arbitrażowy

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

 

Odpowiedzialność za treści

Jako usługodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania § 7 ust. TMG ponosi odpowiedzialność za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Według §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji zagranicznych lub wszelkie okoliczności, które wskazują na działalność niezgodną z prawem jako dostawca usług.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnym prawem pozostają nienaruszone. Odpowiedzialności jest tylko możliwe od dnia znajomości konkretnego naruszenia. Gdy wiadomo, znanych z takich praw my natychmiast usunąć tę zawartość.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, których zawartość nie mamy kontroli nad. W związku z tym możemy założyć, odpowiedzialności za obce treści. Za treść tych stron zawsze odpowiada właściciel lub operator tych witryn jest odpowiedzialny. Powiązanych stron zostały sprawdzone podczas łączenia ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia.

Jednak stałą kontrolą stron nie jest uzasadnione bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Po stwierdzeniu naruszenia, będziemy niezwłocznie usuwać takie linki.

 

Prawa autorskie

Treści i prace stworzone przez operatorów witryn na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami praw autorskich wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.

W zakresie, w jakim treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane będą prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści stron trzecich są jako takie etykietowane. Jeśli jednak dowiedziesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jak tylko dowiemy się o naruszeniu prawa, usuniemy takie treści natychmiast.