Tiráž

Údaje v souladu s § 5 TMG (zákona o telekomunikacích)

Europersonal24 GmbH
Fiduciastraße 4
D 76227 Karlsruhe

Obchodní rejstřík: HRB716661
Rejstříkový soud: Obvodní osud Mannheim

Společnost zastupuje:
Thorsten Apelt

 

Jak kontaktovat

Telefon: 0721 560 47 650
E-mail: mail@europersonal24.de

  

Příslušný povolující úřad

Agentur für Arbeit Nürnberg (Agentura práce Norimberk)
Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg

DIČ

Daňové identifikační číslo podle § 27 a zákona o dani z přidané hodnoty:
DE280095919

Seznam použitých zdrojů

Používáme fotografie/obrázky/videa z různých platforem. Použité zdroje podrobně:
Video na úvodní stránce:
Kontakt:
Ochrana osobních údajů:
Tým:
Tiráž:
Nabídky:
Stránka s nabídkou pracovních míst:

Všechny osoby v našem týmu: Micha Roth, Karlsruhe

Urovnávání sporů v EU

Evropská komise zřídila platformu pro řešení sporů online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naše e-mailová adresa je uvedena výše v tiráži.

 

Řešení spotřebitelských sporů / univerzální smírčí orgán

Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení pro řešení sporů u subjektu pro řešení spotřebitelských sporů.

 

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služby odpovídáme podle § 7 odst. 1 TMG (zákona o telekomunikacích) za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných právních předpisů. Podle § 8 až § 10 TMG však jako poskytovatelé služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené externí informace ani prověřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných právních předpisů tím nejsou nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se o konkrétním protiprávním jednání dozvíme. Jakmile takové protiprávní jednání zjistíme, bude dotyčný obsah okamžitě odstraněn.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme za tyto externí obsahy ani přijmout žádnou odpovědnost. Za obsah stránek propojených pomocí odkazů vždy odpovídá příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v okamžiku propojení prověřeny z hlediska možného porušení práva.

V době, kdy byl odkaz vytvořen, nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah.
Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek není však bez konkrétního důkazu o porušení práva myslitelná. Jakmile takové protiprávní jednání zjistíme, bude dotyčný odkaz okamžitě odstraněn.

 

Autorské právo

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakékoli využívání nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční využití.

Pokud obsah na této stránce nebyl vytvořen provozovatelem, jsou respektována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Jakmile takové protiprávní jednání zjistíme, bude dotyčný obsah okamžitě odstraněn.