Отпечатък

Данни съгласно § 5 от Закона за телемедиите (TMG)

Europersonal24 GmbH
Fiduciastraße 4
D 76227 Karlsruhe

Търговски регистър: HRB716661

Съд на регистрация: Първоинстанционен съд Манхайм

Представлявано от:
Thorsten Apelt

 

 

За контакти

Телефон: 0721 5607465-0
Имейл: mail@europersonal24.de

 

 

Компетентен лицензиращ орган

Агенция по заетостта Нюрнберг
Richard-Wagner-Platz 5
90443 Nürnberg

Данъчен номер

Идентификационен номер за данък върху оборота съгласно § 27а от Закона за данъка върху оборота:
DE280095919

Данни за източниците

Използваме снимки / изображения / видеоклипове от различни платформи. Подробни данни за източниците:
Видеоклип на началната страница:
За контакти:
Защита на данните:
Екип:
За компанията:
Оферти:
Страница с предложения за работа:
Всички хора от нашия екип: Миха Рот (Micha Roth), Карлсруе

Уреждане на спорове в ЕС

Европейската комисия предоставя платформа за решаване на спорове онлайн (РСО): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Имейл адресите ни ще намерите в раздел „За компанията“ по-горе.

 

Уреждане на спорове с потребители ­/ Универсална арбитражна комисия

Нямаме готовност и не сме длъжни да участваме в производства за решаване на спорове с потребители чрез арбитраж.

 

Отговорност за съдържанието

Като доставчик на услуги съгласно § 7, абз. 1 от Закона за телемедиите (TMG) ние носим отговорност за собственото съдържание на тези страници в съответствие с общото законодателство. Съгласно §§ 8 – 10 от TMG обаче ние, в качеството си на доставчик на услуги, не сме длъжни да контролираме подаваните или съхраняваните данни на трети лица или да проверяваме за обстоятелства, които указват за незаконна дейност.

Това не засяга задълженията за премахване или блокиране на използването на данни съгласно общото законодателство. Отговорност в тази връзка обаче може да се търси само от момента на узнаване на конкретно закононарушение. Веднага щом узнаем за съответните закононарушения, ние ще отстраняваме такова съдържание.

 

Отговорност за връзките

Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем отговорност за тези трети страни съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници са проверени за евентуални правни нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не е било разпознаваемо по време на свързването.

Не е приемливо обаче да се упражнява постоянен контрол на съдържанието на свързаните страници без конкретни основания да се подозира нарушение на закона. Веднага щом узнаем за закононарушения, ние ще премахваме съответните връзки.

 

законодателство за авторското право.

Размножаването, обработката, разпространението или всякакъв вид използване извън рамките на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответните автори или съставители. Изтегляния и копиране от тази страница се разрешават само за лична, нетърговска употреба.

Ако съдържанието на настоящата страница не е създадено от оператора, авторските права на трети страни се спазват. В частност, съдържанието от трети страни е обозначено като такова. Ако въпреки това научите за нарушение на авторски права, Ви молим съответно да ни уведомите. Веднага щом узнаем за закононарушения, ще премахнем съответното съдържание.